Odluka o odabiru ponuditelja

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Izvođenje radova na ugradnji sprava za vanjski fitnes za vježbanje na otvorenom.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Odluka o odabiru ponuditelja
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda