Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević posjetila je Općinu Kistanje

IMG 5bb6b737a49bd7b7716aa43ad9ce2218 V
Dana 07. ožujka 2023.g. Pravobraniteljica za djecu Helenca Pirnat Dragičević i njezina savjetnica iz Ureda u Splitu, Ana Babić posjetile su Općinu Kistanje gdje su se susrele s općinskim načelnikom, zamjenikom načelnika iz reda hrvatskog naroda te službenicom ovlaštenom za obavljanje poslova pročelnika JUO-a. Tema sastanka bile su potrebe djece u Općini Kistanje i organizacija predškolskog odgoja.

Pravobraniteljica je u svom radu istaknula obilježavanje 20 godina ureda, brigu o pravima i interesima djece sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta i drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu prava i interesa djece.
Napomenula je kako Ured pravobraniteljice izdaje preporuke i smjernice vezane za zaštitu djece, inicira promjenu zakona vezanu za prava djeteta , djeluje po pojedinačnim prijavama, surađuje s djecom, obilazi ustanove i tijela zadužena za institucionalnu brigu o djetetu i sl.
Općinski načelnik Goran Reljić istaknuo je projekt Izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Kistanjama koji je prošao na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja kao važan iskorak za djecu predškolske dobi. Trenutno se program predškole provodi u suradnji s Osnovnom školom Kistanje, a za djecu u dobi od 3 godine pa do predškolskog uzrasta organizirana je igraonica koju provodi udruga Čarobni svijet iz Knina.

Zamjenik iz reda Hrvatskog naroda Roko Antić istaknuo je da je Općina Kistanje kroz zadnjih nekoliko godina podignula iznos naknade za novorođeno dijete te iznos jednokratnih naknada za studente i učenike s prebivalištem na području Općine Kistanje, govorio je o problemu pohađanja srednjih škola u Šibeniku i Zadru zbog nedostatka prijevoza, a koji je riješen sufinanciranjem od strane Općine Kistanje i Šibensko-kninske županije. Govorio je o dobroj suradnji općine s Osnovnom školom u Kistanjama i spomenuo Erasmus + program preko kojeg će djeca iz Osnovne škole Kistanje otputovati u Tursku.

S Pravobraniteljicom se razgovaralo i o sigurnosti djece u prometu, obiteljskim prilikama, dostupnosti zdravstvene skrbi , izvanškolskim aktivnostima i sl.
Pravobraniteljica je predložila osnivanje općinskog dječjeg vijeća koje bi se upoznalo s radom i donošenjem odluka Općinskog vijeća Općine Kistanje, izradu tzv. dječjeg proračuna u kojem bi se posebno istaknule stavke koje se odnose na ulaganja za djecu ( sufinanciranje školskog prijevoza, sufinanciranje školskog materijala, stipendije, naknade za novorođeno dijete itd.) te provedbu preventivnih mjera radi zaštite dječjih prava u digitalnom svijetu.