ISPORUČITELJ VODNIH USLUGA VODOVOD I ODVODNJA D.O.O ŠIBENIK DONIO JE NOVU ODLUKU O CIJENI VODNIH USLUGA

Navedena Odluka objavljena je u Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije, broj 11/2022 a nove cijene primjenjuju se od početka kolovoza i za sve stanovnike i potrošače s područja Općine Kistanje .

Navedenu objavu možete preuzeti na slijedećem linku.

https://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/stranica/slubeni-vjesnik-ibensko-kninske-upanije/90

U privitku se nalazi i Očitovanje Općine Kistanje na donesenu Odluku o cijeni vodnih usluga na uslužnom području trgovačkog društva VODODVOD I ODVODNJA d.o.o. a za koju Općina Kistanje nije dala svoju suglasnost.

PRIVITAK: Očitovanje