OBAVIJEST O PRIMJENI COVID POTVRDE ZA ULAZAK U SLUŽBENE PROSTORIJE OPĆINE KISTANJE OD 16.STUDENOGA 2021. GODINE

Od 16.studenog 2021.g . za ulazak u službene prostorije Općine Kistanje svi službenici i namještenici općinske uprave kao i sve stranke i svi pružatelji usluga u tim prostorijama obvezni su predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od 12. studenoga 2021. godine, KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-300-21-452 koja je stupila na snagu 16.studenog 2021.g.

Navedenom Odlukom uvedena je posebna sigurnosna mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama (na koje se primjenjuje propis kojim se uređuju plaće u javnim službama), službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova čiji su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili u njima imaju većinski udio i zaposlenika trgovačkih društava koja su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio. Testiranje nije obvezno za osobe koje ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19.

Obveza testiranja ili predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju važi i za sve stranke i svi pružatelje usluga u službenim prostorijama općinske uprave.
Općina Kistanje