Poziv na intervju

KOMUNALNO PODUZEĆE «KISTANJE» D.O.O. KISTANJE,
Komisija za provedbu Javnog poziva za prijam osoba na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanje radnog odnosa

POZIVA NA INTERVJU

kandidate koji su se prijavili za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto – EKONOMIST, ADMINISTRATOR (m/ž) i to:

1. Slađana Ardalić,rođena 16.10.1987.g., Zečevo bb,22305 Kistanje
2. Klementina Zimaj, rođena 09.01.1987.g.,A.Glasnovića 2,22305 Kistanje

Kandidati /kandidatkinje su podnijeli pravovremene i uredne prijave te ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog poziva za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Komunalnom poduzeću «Kistanje» d.o.o. Kistanje, koji je objavljen kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 23.01.2013.g. i na internetskoj stranici www.kistanje.hr Općine Kistanje.Rok za podnošenje prijava bio je osam dana od dana objave Javnog poziva.

Intervju će se održati u srijedu 13.02.2013.g., s početkom u 10:00 sati

na adresi:

Komunalno poduzeće «Kistanje» d.o.o. Kistanje
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje