Obavijest

Zbog preseljenja općinske uprave na novu lokaciju,
na adresu Trg sv.Nikole br.5, 22305 Kistanje,
općinska uprava Općine Kistanje neće raditi sa strankama
u razdoblju od 22. do 26.11.2012.g. ,
osim u hitnim slučajevima.

U slučaju hitnosti, za sve informacije i pomoć
nazvati :
Načelnika Općine Kistanje
Goran Reljić na mob.tel. (091)4763610
Zamjenika općinskog načelnika
Rastivoj Bezbradica na mob.tel.(091)4763055
Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela
Marijan Poturović na mob.tel. (091)4763053