PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Kistanje za 2019. godinu

Dokument možete preuzeti OVDJE.