ODLUKA o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Kistanje za razdoblje 2016-2019.g.

 Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje ("Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09,15/10 i 4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 05.sjednici , održanoj dana 29. siječnja 2018.g. donosi

ODLUKU
o donošenju Strategije upravljanja imovinom Općine Kistanje
za razdoblje 2016-2019.g.

Članak 1.

Donosi se Strategija upravljanja imovinom Općine Kistanje za razdoblje 2016.-2019.g. koja je u privitku ove odluke i čini njen sastavni dio i koju je izradila tvrtka Eko-vet proizvodnja d.o.o.,Družice 1, 10000 Zagreb, OIB:60452419570.


Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije", a objavit će se i na internetskoj stranici Općine Kistanje, www.kistanje.hr.

KLASA:406-01/18-01/1
URBROJ:2182/16-01-18-1
Kistanje, 29.siječnja 2018.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE
PREDSJEDNIK
Marko Sladaković

<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Na temelju članka 32.Statuta Općine  Kistanje (&quot;Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije&quot;, broj 8/09,15/10 i  4/13), Općinsko vijeće Općine Kistanje , na 05.sjednici , održanoj dana 29.  siječnja 2018.g. donosi<br />
  <br />
  <strong>ODLUKU</strong> <br />
  <strong>o donošenju Strategije  upravljanja imovinom Općine Kistanje</strong> <br />
  <strong>za razdoblje 2016-2019.g.</strong></p>
<p align="center"><strong>Članak 1.</strong> <br />
  <br />
  Donosi se Strategija upravljanja imovinom Općine  Kistanje za razdoblje 2016.-2019.g. koja je u privitku ove odluke i čini njen  sastavni dio i koju je izradila tvrtka Eko-vet proizvodnja d.o.o.,Družice 1, 10000  Zagreb, OIB:60452419570. <br />
  <strong><br />
  </strong><br />
  <strong>Članak 2.<br />
  </strong> <br />
  Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u &quot;Službenom  vjesniku Šibensko-kninske županije&quot;, a objavit će se i na internetskoj stranici  Općine Kistanje, www.kistanje.hr.<br />
  <br />
  KLASA:406-01/18-01/1<br />
  URBROJ:2182/16-01-18-1<br />
  Kistanje, 29.siječnja 2018.g.</p>
<p align="center">OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KISTANJE<br />
  PREDSJEDNIK<br />
Marko Sladaković</p>