OBAVIJEST kandidatima javnog natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

Temeljem članka 17. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine" 86/08 i 61/11), donosi

OBAVIJEST
kandidatima javnog natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za radno mjesto viši računovodstveni referent provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.
Opširnije...

Poziv na intervju

Povjerenstvo
za provedbu oglasa za prijam radnika na određeno vrijeme za provedbu projekta «Čišćenje, održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta, protupožarnih puteva ,javnih površina i sportskih objekata na području općine KistanjePomoć » kroz program javni rad u 2013.g.

POZIVA NA INTERVJU


kandidate koji su se prijavili na oglas za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbu projekta «Čišćenje, održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta, protupožarnih puteva ,javnih površina i sportskih objekata na području općine KistanjePomoć » kroz program javni rad u 2013. i to:
Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Na temelju članka 32. i članka 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine" br. 92/10. i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo Šibensko – kninske županije donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE CIVLJANE

Na području općine Civljane određuju se sljedeća biračka mjesta:
Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na temelju članka 32. i članka 33. Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske („Narodne novine" br. 92/10. i 23/13), Županijsko izborno povjerenstvo Šibensko – kninske županije donosi

RJEŠENJE
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Na području Općine Kistanje određuju se biračka mjesta:
Opširnije...

Najoštrije osuđujemo necivilizirani napad na đake Bogoslovije Sveta Tri Jerarha u Kistanjama!

Općina Kistanje najoštrije osuđuje napad na đake Bogoslovije Sv. Tri Jerarha u Kistanjama i nanesene im povrijede! Napad na đake Bogoslovije smatramo napadom na Srpsku pravoslavnu crkvu u Kistanjama. To je uvreda i udarac na građane općine Kistanje i na njihovu sigurnost.
Motiv za takav napad može biti samo mržnja, a protiv nje se svi moramo boriti kako bi smo je iskorijenili.
Počinitelji toga nedjela ne žele dobro ni sebi, ni Općini Kistanje, a ni Republici Hrvatskoj.
Ovim putem šaljem podršku đacima Bogoslovije Sv. Tri Jerarha, Manastiru Krki, Eparhiji dalmatinskoj kao i svim građanima općine Kistanje, te ih molim da ih ovakav sramotni čin ne obeshrabri da nastave živjeti u miru i graditi sretniju i sigurniju budućnost.
Opširnije...

Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju SREDNJA STRUČNA SPREMA/GIMNAZIJA/UPRAVNA/EKONOMSKA (M/Ž), za radno mjesto referent za komunalne poslove, komunalni redar, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 08.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Milica Tomasović, sa završenom srednjom stručnom spremom/Jezična gimnazija/ iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.

Obavijest

Nakon provedenog postupka Javnog poziva za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, za samostalni rad u zanimanju STRUČNI PRVOSTUIPNIK EKONOMIJE (M/Ž) (baccalaurea), za radno mjesto stručnog suradnika za računovodstvo, knjigovodstvo i blagajnu, te Obavijesti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik, o pozitivnoj ocjeni Zahtjeva Općine Kistanje, od 12.03.2013.g., izabrana je kandidatkinja Klementina Zimaj, stručna prvostupnica ekonomije iz Kistanja.
Sa izabranom kandidatkinjom sklopit će se odgovarajući ugovor.

OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

Na temelju članka 19. i sa člankom 29.st.3.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11), a u vezi Zaključka načelnika Općine Kistanje o provedbi programa javnih radova na području općine Kistanje u 2013.g., od 04.ožujka 2013.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova

1.Predmet Oglasa je prijem u radni odnos radnika za rad na određeno vrijeme u trajanju do šest mjeseca za provedbu programa «Čišćenje ,održavanje i uređenje seoskih nerazvrstanih cesta , protupožarnih puteva, javnih površina i sportskih objekata na području općine Kistanje.
Opširnije...

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

Na temelju članka 6.Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („narodne novine" br.125/11) i članka 3.st.1.t.6. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 9/2012.), načelnik Općine Kistanje, raspisuje

NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

1. Predmet natječaja i adresa objekta: Predmet natječaja je davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Kistanje, na objektu „ex Osnovna škola Varivode", kat.čest.531/25 k.o.Smrdelje na adresi Varivode bb, 22305 Kistanje, koji objekt je direktno povezana na prometnicu koja prolazi kroz mjesto Varivode, između Đevrsaka i Smrdelja.
Opširnije...

ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje

ČETVRTI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Pozivaju se vlasnici/investitori nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada da podnesu zahtjeve za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Općine Kistanje, podnosi se neposredno u pisarnici ili preporučeno poštom na adresu:
Opširnije...

Potkategorije