Započeli radovi na Pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta

Započeli radovi na Pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta na području Općine Kistanje ,na dionicama:

- dionica L.C.- Vukići-Ćuk-Trtice ,Biovičino Selo, dužine 900 m i
- dionica L.C.Masnikose, Bivoičino Selo, dužine 1.095 m

Radove sufinanciraju Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Kistanje.

Radove izvode CESTE ŠIBENIK d.o.o.iz Šibenika.
Nadzor provodi DENMAR d.o.o. iz Zadra.

ZLATNA MEDALJA ZA IGNACIJA GLASNOVIĆA, IZ KISTANJA

Naš mladi Kistanjac, Ignacije Glasnović, učenik Srednje strukovne škole Kralja Zvonimira iz Knina, na Smotri inovacija mladih "Inova mladi"u Kastvu, kod Rijeke, u konkurenciji 25 radova iz cijele Hrvatske, svojom mini vjetroelektranom osvojio je zlatnu medalju u klasi srednjih škola.

DODATNI PODACI vezani uz raspisani Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

(Narodne novine br.102/2012. od 12.rujna 2012.g.)

OBAVIJEST I UPUTE O PRAVNIM I DRUGIM IZVORIMA ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI


Ova obavijest i upute objavljeni su na web-stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i na oglasnoj ploči Općine Kistanje.
Opširnije...

Izjave

1. Izjavu da ne postoje zapreke iz članka 16. Zakona o službenicima i namještenicima  u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“,broj 86/08 i 61/11) možete preuzeti OVDJE.

2.  Izjavu o prihvaćanju javne objave osobnih podataka možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Intervju s kandidatima koji su podnijeli prijave za posao (rad na određeno vrijeme u trajanju od 3 mjeseca) na javnim radovima, održat će se u utorak, 18.09.2012.g., s početkom u 9,00 sati u vijećnici Općine Kistanje, na adresi:

Općina Kistanje
Ulica dr.Franje Tuđmana 101
22305 Kistanje


Kandidati su dužni ponijeti sa sobom svoju osobnu iskaznicu.

Obavijest

U «Narodnim novinama» broj 102/2012. , od 12.09.2012.g.,objavljen je slijedeći javni natječaj:
Klasa: 112-01/12-01/5
Urbroj: 2182/16-03/1-12-1 od 31. VIII. 2012. (2338)
Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11.), pročelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Općine Kistanje raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u službu u Jedinstvenome upravnom odjelu Općine Kistanje na radnom mjestu:
Opširnije...

DRUGI JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

DRUGI JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

Obavijest

U multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Juraj Šižgorić u Šibeniku danas ,12.rujna 2012.g., s početkom u 9:00 sati, održan je 5.sastanak Partnerskog vijeća Šibensko-kninske županije, na poziv župana Šibensko-kninske županije, gospodina Gorana Pauka.

Na sastanku su potvrđena tri projekta s Liste prvenstava za sufinanciranje projekata po"Programu pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije" za 2012.godinu i to: Općine Kistanje, Općine Biskupija i Grada Knina. Projekt Općine Kistanje „Izrada investicijsko-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora „Krka" Kistanje" , najbolje je rangiran projekt ,na prvom mjestu. Ukupna vrijednost toga projekta je 254.483,33 kuna od čega je planirano učešće Općine Kistanje 15%, odnosno 38.187,50 kuna.

Očekuje se da će Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatiti naš projekt te odobriti sredstva za njegovo sufinanciranje .
Zahvaljujemo se Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije na otvorenosti i dobroj komunikaciji, posebno na pošteno odrađenom radu.

Obavijest

U svezi oglasa koji je Općina Kistanje objavila pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, ispostava Knin dana 25.07.2012.g. i na web stranicama Općine Kistanje dana 25.07.2012.g., za radno mjesto komunalni radnik-čistač u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje –(Vlastiti komunalni pogon) u programu javni rad, tražilo se 4 izvršitelja za rad na određeno vrijeme u trajanju 4 mjeseca, dajemo slijedeću obavijest:

1.Na oglas se prijavilo 15 kandidata/kandidatkinja
2.Uredne prijave podnijelo je 9 kandidata/kandidatkinja
3.Formalne uvjete ispunjava samo 1 kandidat-Zdravko Stjelja
4.Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio je rad u trajanju od 3 mjeseca
5.Za rad na određeno vrijeme ,u trajanju od tri mjeseca, primljen je Zdravko Stjelja s početkom rada od 10.09.2012.g.

Općina Kistanje JAVNI POZIV svim vlasnicima - investitorima nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Kistanje radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

REPUBLIKA HRVATSKA
Šibensko-kninska županija

OPĆINA KISTANJE
Jedinstveni upravni odjel

Kistanje, 31.kolovoza 2012.g.

Općina Kistanje na temelju članka 44. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12), objavljuje slijedeći

JAVNI POZIV SVIM VLASNICIMA - INVESTITORIMA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA
NA PODRUČJU OPĆINE KISTANJE
radi podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
Opširnije...

Potkategorije