POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2014.g. učenicima srednjih škola za uspješno školovanje

Poziv možete preuzeti OVDJE.

POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2014.g. za redovne studente s prebivalištem na području općine Kistanje

Poziv možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O RADNOM VREMENU za novogodišnje blagdane

Povodom novogodišnjih blagdana Općina Kistanje će raditi u srijedu 31.prosinca 2014.g. do 10:00 sati, a u petak 02.siječnja 2015.godine neće raditi. Svim građanima Općine Kistanje želim uspješnu Novu godinu.
Načelnik:
Goran Reljić

Rješenje o određivanju biračkih mjesta

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

Upozorenje na opasne vremenske pojave za 5.i 6. prosinca 2014.

Upozorenje možete preuzeti OVDJE.

POZIV NA TESTIRANJE vezan uz raspisani javni natječaj u Narodnim novinama" br.121 od 15.10.2014.g. i na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr za prijam jednog vježbenika na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje

Poziv možete preuezti OVDJE.

Plan izmjene i dopune Plana prijeme u službu u Jednistveni upravni odjel Općine Kistanje za 2014.g.(III)

Plan možete preuzeti OVDJE.

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje

Plan možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Pozivaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu a koji još nisu podnijeli zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva da se jave u Općinu Kistanje do 30.11.2014. g.kako bi ostvarili pravo na naknadu troškova ogrjeva.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
Opširnije...

Obavijest

Sukladno članku 19.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje raspisao je natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i to:

-1.vježbenik – jedan izvršitelj radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama „ broj 121 od 15.listopada 2014.g.
Rok za podnošenje prijava je do 27.listopada 2014.g.
Opširnije...