IZBORNA LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U OPĆINI KISTANJE / RJEŠENJE

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Izborna lista
Rješenje

Obavijest

U srijedu, 13.svibnja 2015.g. započet će izvođenje radova na preventivnoj deratizaciji (proljetna deratizacija) na području općine Kistanje, koji će se izvoditi prema odrednicama Programa Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

OGLAS o javnom prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na cijelom području Općine Kistanje na temelju ugovora za razdoblje od 2015. do 2019.godine

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/9, 79/09,153/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14), članaka 20. Odluke o komunalnim djelatnostima u Općini Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" broj 5/2015), načelnik Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o javnom prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja nerazvrstanih cesta na cijelom području Općine Kistanje na temelju ugovora
za razdoblje od 2015. do 2019.godine

1.a) Naručitelj: Općina Kistanje
b) Sjedište: Kistanje, Trg sv.Nikole 5
c) Telefon: (022) 763-055, telefaks (022) 763-053
d) e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
e) internetska stranica: www.kistanje.hr
f) MB: 2539535 OIB: 41783102203
Opširnije...

12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
12. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

12. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.travnja 2015.g. s početkom u 10:00sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem:
Opširnije...

Obavijest

Općina Kistanje provodi javne radove u 2015.g.

Prima se devet radnika na rad na određeno vrijeme –sezonski rad-u trajanju od šest mjeseci, u punom radnom vremenu .

Potrebna znanja radnika:
-bez osnovne škole
-sa osnovnom školom
-srednja školska sprema 3 godine
-srednja školska sprema 4 godine

Poželjno je imati vozački ispit «B» kategorije, ali nije nužno.
Opširnije...

OGLAS o javnom prikupljanju ponuda za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje na temelju ugovora za razdoblje od 2015. do 2019.godine

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Oglas
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

PROGRAM stručnog osposobljavanja vježbenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

Program možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
11. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

11. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 5. ožujka 2015.g. s početkom u 14:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Prihvaćanje Zapisnika sa 10.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 18.12.2014.g.

AKTUALNI SAT

DNEVNI RED:

1. Donošenje zaključka o ostavci vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika
2. Donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda
3. Donošenje Odluke o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja
Opširnije...

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015. godini KLASA: 402-07/15-01/1; Ur.broj:2182/1-06-15-1 od 13. siječnja 2015. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2015.godini

I.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će poticajna sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:
- marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2015. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,
- stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,
- troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.
Opširnije...