REKONSTRUKCIJA DIJELA DRŽAVNE CESTE D 59 KROZ KISTANJE

Hrvatske ceste d.o.o. su u suradnji sa Općinom Kistanje završile rekonstrukciju dijela državne ceste D 59 koja prolazi kroz naselje Kistanje.
Izvršeni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji oborinske odvodnje na način da je promijenjena instalacija oborinske odvodnje, cijevi, revizijska okna i slivnici, te je poboljšana niveleta ceste po cijelom uzdužnom profilu radi učinkovitije oborinske odvodnje.

d59
Radove je izvodila varaždinska tvrtka COLAS d.o.o., a stručni nadzor nad izvođenjem radova je obavljala tvrtka GEOPROJEKT d.o.o. iz Splita.