OBAVIJEST

vezan uz raspisani javni poziv od 14.03.2019. objavljenog na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr i na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potreba provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Žene rade“-Koordinator/ica tima za pružanje usluga

Pozivaju se na razgovor i intervju kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, i to:

1. Klaudija Antić
2. Mira Ćuk

Kandidati koji nisu ispunjavaju formalne uvjete natječaja su Zoran Šorgić i Marijana Stanković.

Razgovor će se održati u vijećnici Općine Kistanje, Trg sv. Nikole 5, 22305 Kistanje, dana
01. travnja 2019.g. (ponedjeljak) u 11:00 sati.

Kandidat koji ne pristupi razgovoru , smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Po dolasku na razgovor kandidati su dužni ponijeti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta.
Općina Kistanje
Povjerenstvo za provedbu natječaja