Pučka pravobraniteljica Lora Vidović u posjetu Općini Kistanje

U sklopu svog radnog posjeta Šibensko-kninskoj županiji , pučka pravobraniteljica Lora Vidović zajedno sa suradnicima posjetila je jučer Općinu Kistanje.Sastala se sa općinskim načelnikom Goranom Reljićem, njegovim zamjenicima Borislavom Šarićem i Rokom Antićem te službenicima Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje.

15112018 1

Načelnik Općine Kistanje upoznao je pučku pravobraniteljicu sa socijalnom i ekonomskom slikom stanovništva Općine Kistanje.

15112018 2
Razgovaralo se o problemima koji postoje u dostupnosti zdravstvennih i socijalnih usluga, prometnoj izoliranosti sa središtem županije, nedostatkom radnih mjesta, problemima stambenog zbrinjavanja na području općine, brizi za starije i nemoćne osobe, nedostatku dječjeg vrtića te općenito o diskriminaciji.

15112018 3
Načelnik Općine Kistanje informirao je pravobraniteljicu i o projektima Općine Kistanje kojima se nastoji potaknuti gospodarstvo i turizam.