INICIJATIVA ZA OTVARANJE PREDSTAVNIŠTVA REGIONA KNIN U BEOGRADU

08.novembra 2018.g.
Na inicijativu predstavnika Opštine Kistanje delegaciju koju je predvodio gradonačelnik Goran Reljić 8.novembra primili su zamjenik predsednika Gradske opštine Zemun Damir Kovačević i sekretar Skupštine opštine Zemun Marko Janković.
Tema razgovora bila je osnivanje kancelarije predstavništva regiona Knin u Beogradu sa ciljem uspostavljanja što bliže kulturne , naučne , sporske , medijske i , pre svega , ekonomske saradnje. Inicijativa je naišla na pozitivan odgovor , te će se u dogledno vreme razgovori oko otvaranja kancelarije intezivirati, kako bi se uspostavila saradnja, ali i učinile dostupnim usluge između matice i dijaspore.
"Gradska opština Zemun će se sa svoje strane podržati osnivanje jedne ovakve kancelarije za saradnju izbeglih i prognanih sa svojih vekovnih ognjišta , kako bi postakla povratak i zapošljavanje svih onih koji žele da se vrate na svoje imanje, obnove ih i na njima žive.Državni interes je uspostavljanje dobrih međususjednih odnosa, a opštine koje su pre 20 godina prihvatile najveći broj izbjeglica i prognanih zajedničkim snagama će podržati otvaranje kancelarije predstavništva regiona Knin , odnosno Grada Knina i opština Kistanje , Ervenik i Biskupija u zaleđu Šibensko-kninske županije", rekao je zamjenik predsednika Gradske opštine Zemun Damir Kovačević.

S obzirom na to da je inicijativa naišla na izvanredan odjek u onim sredinama u Srbiji koje su prihvatile najveći broj izbeglih i raseljenih iz šibensko-kninskog zaleđa, a to su opštine Stara Pazova,Novi Sad,Obrenovac,Surčin, pre svih ,Gradska opština Zemun,opštinski načelnik Kistanja Goran Reljić je svojim domaćinima predstavio Program održivog razvoja opštine Kistanje. Naime, iz sredstava fondova Evropske unije za razvoj ove opštine biće kroz projektno financiranje uloženo oko 40 miliona kuna (cca 5 mil. evra),koje će kroz održive projekte iz oblasti poljoprivrednog inkubatora, saobraćajne infrastrukture i kulturno-informativnog centra opštinska uprava invenstirati u razvoj Kistanja i okoline. Budući da ovom području pripadaju nacionalni parkovi izuzetnih prirodnih i turističkih odlika "Krka","Korana" i "Velebit", koji će, saobraćajno povezani sa zadarsko-šibenskim zaleđem otvoriti perspektivu razvoja regije i u pogledu zapošljavanja.
-preneseno sa sajta opštine Zemun (zemun.rs).