Dovršena je modernizacija javne rasvjete na području općine Kistanje, naselja Kistanje, Ivoševci i Biovičino Selo


Dana 20. prosinca 2021.g. završeni su radovi na modernizaciji javne rasvjete na području općine Kistanje, naselja Kistanje, Ivoševci i Biovičino Selo. Ukupna vrijednost radova iznosila je 577.747,50 kuna sa PDV-om. Za realizaciju ovoga projekta Općina Kistanje sklopila je Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine po kojemu nam je odobren iznos u visini od 171.240,00 kuna, a ostatak je financiran iz proračuna Općine Kistanje.

Nakon provedenog postupka jednostavne nabave radove na modernizaciji javne rasvjete izvela je tvrtka PECTUS d.o.o., a uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova provodila je tvrtka TECOI d.o.o. iz Šibenika.

Ukupno je ugrađeno 246 komada novih LED svjetiljki što će doprinijeti smanjenju zagađenja okoliša, povećanju prometne sigurnosti, te smanjenju potrošnje električne energije za javnu rasvjetu.