Javni natječaj za prijam u Općinu Kistanje

U Narodnim novinama br.60/2020 od 22.05.2020.g.,objavljen je natječaj za:
-Viši/a savjetnik/ca za proračun i financije

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
a.Natječaj
b.Upute