POZIV ZA DOSTAVU PONUDE za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2022.g. - 2023.g. svim zainteresiranim gospodarskim subjektima

Budući da je dana 13. svibnja 2022.g. načelnik Općine Kistanje donio Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave za uslugu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2022.g.-2023.g., ovim putem Općina Kistanje objavljuje novi Poziv za dostavu ponude za uslugu povjeravanja obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2022.g.-2023.g.

Sukladno čl. 10., st.1., i čl. 12. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1, od 10.10.2018.g., Općina Kistanje raspisuje poziv za dostavu ponude za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2022. – 2023. svim zainteresiranim gospodarskim subjektima.

U privitku se nalaze poziv za dostavu ponude, te troškovnik za ponuditelje.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od pet (5) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva, zaključno sa danom 23.05.2022

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Troškovnik