Odluka o preuzimanju nekretnine upisane kao općenarodna imovina u vlasništvu Općine Kistanje za kat.čest.3892/1 -bunar

Dokument možete preuzeti OVDJE.