Odluka o proglašenju svojstva komunalne infrastrukture kao javnog dobra u općoj uporabi - k.č. 3957 k.o. Kistanje

Dokument možete preuzeti OVDJE.