Odluka o preuzimanju nekretnine upisane kao društveno vlasništvo u vlasništvo Općine Kistanje za k.č. 642/1 k.o. Smrdelje

Dokument možete preuzeti OVDJE.