Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Kistanje za 2020.g. - Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u 2020.

Dokument možete preuzeti OVDJE.