Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i člana s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću za 2020.g

Dokument možete preuzeti OVDJE.