Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane sa tom uslugom na području općine Kistanje

Dokument možete preuzeti OVDJE.