PLAN klasifikaciskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Kistanje za 2020. godinu

Dokument možete preuzeti OVDJE.