Obavijest

Dana 10.svibnja 2016.g.na području Općine Kistanje, tvrtka Cian d.o.o. iz Splita izvodit će radove preventivne deratizacije (proljetne deratizacije) prema odrednicama programa Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.

19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
19. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


19. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 23.svibnja 2016.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem :
Opširnije...

Obavijest

U četvrtak, dana 17. ožujka 2016.godine, s početkom u 10:00 sati, Povjerenstvo za provedbu postupka odabira kandidata za zapošljavanje u javnom radu za provedbu projekta „Pomoć u kući starim i nemoćnim na području Općine Kistanje u 2016.god." , održat će intervju (razgovor) sa slijedećim kandidatima koji su podnijeli prijave na oglas, i to:
Opširnije...

Obavijest

18.sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje sazvana za dan 15.03.2016.g. odgađa se za 23.03.2016.g. i održat će se s početkom u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kistanje , na adresi Trg sv.Nikole 5, 22305 Kistanje.

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Kistanje
Marko Sladaković

Obavijest o javnom uvidu u javnoj raspravi za Program gospodarenja šumama gospodarske jedinice "Zmištak"

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Općina Kistanje provodi javne radove u 2016.g.

Primaju se četiri radnice-gerontodomačice na rad na određeno vrijeme –novootvoreni poslovi- radi provedbe projekta „Pomoć u kući starim i nemoćnim osobama na području Općine Kistanje u 2016.g.» u trajanju od šest mjeseci, u punom radnom vremenu.

Plaću radnika zaposlenih na provedbi ovog projekta u 100% iznosu financira Hrvatski zavod za zapošljavanje,pa kandidati moraju ispunjavati za to ispunjavati uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Opširnije...

Obavijest

U petak, dana 11.ožujka 2016.godine, s početkom u 10:00 sati, Povjerenstvo za provedbu postupka odabira kandidata za zapošljavanje u javnom radu za provedbu projekta „Čišćenje i uređenje okoliša, seoskih i protupožarnih puteva, seoskih groblja, sanacija i obnova suhozida , košnja trave, čišćenje i uređenje sportskih terena na području Općine Kistanje u 2016.god." , održat će intervju (razgovor) sa slijedećim kandidatima koji su podnijeli prijave na oglas, i to:
1. Denis Mijalica ,Varivode 51, Varivode
2. Radovan Lalić, Lalići 48, Kistanje
3. Zoran Lalić, Lalići 22, Kistanje
Opširnije...

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

18. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
18. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE


18. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 15.ožujka 2016.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Za sjednicu predlažem:

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 17.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje od 18.01.2016.g.
Opširnije...

Obavijest

Općina Kistanje provodi javne radove na svom području u 2016.g.
Općina Kistanje na web stranici www.kistanje.hr objavila je Javni poziv za zapošljavanje nezaposlenih osoba u Programu javnih radova na području Općine Kistanje od 22.02.2016 .g.,
KLASA:112-03/16-01/1,URBROJ:2182/16-02-16-1.
Zainteresirani kandidati mogu podnositi zamolbe za zapošljavanje Općini Kistanje od 23.02.2015.g. do 03.03.2016.g. ,od 8,00 h do 14,00 sati, svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka).
Opširnije...