OČUVAJMO OKOLIŠ KISTANJE 2023.!

okolis 2023

Odluka o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama – 1. faza

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja Vam na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama – 1. faza.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda
Odluka o odabiru ponuditelja

Odluka o odabiru ponuditelja

Općina Kistanje sukladno čl. 19., st.2. Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, Kistanje, 09. ožujka 2023.g., dostavlja na uvid Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te Odluku o odabiru ponuditelja za predmet nabave: Opremanje prostora za prodaju domaćih proizvoda - kušaona.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Odluka o odabiru
Zapisnik o otvaranju pregledu i ocjeni ponuda

Poziv za dostavu ponude - Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama - 1. faza

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za Izvođenje radova na uređenju ulice Gospe Letničke u Novom Naselju u Kistanjama – 1. faza.

U privitku ove objave nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, te projektno tehnička dokumentacija.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od devet (9) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila (zaključno sa 21.07.2023.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Izvedbeni projekt
Poziv za dostavu ponuda
Troškovnik bez cijena
Troškovnik za ponuditelje

Prekid vodoopskrbe

Zbog radova na vodospremi, od 10 do 13 sati, probleme u vodoopskrbi imati će mještani u naseljima Kistanje i Đevrske.

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.

Proračunska transparentnost županija, gradova i općina: studeni 2022. – travanj 2023.

Institut za javne financije predstavio je rezultate najnovijeg ciklusa istraživanja proračunske transparentnosti svih hrvatskih županija, gradova i općina u razdoblju studeni 2022. – travanj 2023. Općina Kistanje ocijenjena je najvišom ocjenom – "peticom" za otvorenost proračuna te je time svrstana na listu najtransparentnijih općina u Hrvatskoj.

Proračunska transparentnost podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu i omogućuje kontrolu prikupljanja i trošenja javnog novca. To je ujedno i potvrda pridržavanja Zakona o proračunu, Zakona o pravu na pristup informacijama i preporuka Ministarstva financija.

Više informacija pogledajte na slijedećem linku:
https://nacelnik.hr/home-glavna-vijest/prosjecna-proracunska-transparentnost-svih-lokalnih-jedinica-46-opcinama-porasla-s-436-na-455/

O PROJEKTU "LABORATORIJ IDEJA"


Djeca okupljena u Udruzi za djecu i mlade „Čarobni svijet“ prošli su tjedan bila na sastanku s načelnikom Općine Kistanje Goranom Reljićem i njegovim zamjenikom Rokom Antićem.

Udruga za djecu i mlade „Čarobni svijet“ od rujna 2022. godine provodi projekt „Laboratorij ideja“ u sklopu kojeg je osnovano Vijeće mladih „Laboratorij ideja“ te izrađen dokument „Moje mjesto kroz oči djeteta“ koji su djeca predstavili načelniku i zamjeniku načelnika.


Cilj sastanka je bio da djeca s predstavnicima zajednice u kojoj žive razmijene mišljenja i poglede na svoju zajednicu, istaknu probleme koje uočavaju i predlože rješenja tih problema. Na sastanku su se tematizirali javni prostori koje djeca i mladi koriste. Načelnik je istaknuo kako je projekt uređenja igrališta na samom kraju te da će obuhvatiti sve predložene ideja Vijeća mladih. Dodatno se raspravljalo o dječjem parku te se zaključilo kako će se dio nedostataka ukloniti uskoro završetkom prostornog uređenja prostora oko eko-tržnice, a dio volonterskom akcijom koju će Općina podržati u sklopu projekta Laboratorij ideja. Zatim su djeca istaknula potrebu održavanja radionica pomoći u učenju iz matematike, engleskog jezika, kemije i fizike te želju za uređenjem prostorija koje bi bile namijenjene druženju i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

slika 2
Načelnik je istaknuo kako je Dom kulture uređen te da će podržati sve nove inicijative korištenja tog prostora koje će odgovorno i savjesno koristiti taj prostor. Zamjenik je iznio ideju obnove zgrade u koju bi se smjestili prostori za dvoranske sportove te da će se na glavnu prometnicu kroz mjesto postaviti mjerač brzine i semafor čime će se umanjiti opasnost prebrze vožnje kroz glavnu ulicu.
Nakon detaljnog i zanimljivog sastanka dalo se zaključiti kako i djeca i odrasli razmišljaju slično kada razmišljaju o životu unutar zajednice.
Projekt „Laboratorij ideja“ podržan je kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

slika 3

Upit ponuditelja

Dostavljamo Vam upit ponuditelja, kao i odgovore (nacrte) Izrađivača troškovnika za predmet nabave: Opremanje prostora za prodaju domaćih proizvoda - kušaona.
Opširnije...

Opremanje prostora za prodaju domaćih proizvoda – kušaona

Budući da smo za predmet nabave ‘’Opremanje prostora za prodaju domaćih proizvoda – kušaona’’ dana 28.06.2023. dobili upit za pojašnjenje određenih stavki troškovnika, isti smo upit odmah prosljedili Izrađivaču Idejnog rješenja kušaone, kako bi dostavio tražena pojašnjenja.

Budući da Izrađivač još nije dostavio pojašnjenja, obavještavamo Vas kako je rok za dostavu ponude produžen zaključno sa danom 07.07.2023.

Način dostave ponude ostaje isti, osobno na protokol Općine Kistanje, ili ponuda zaprimljena u dostavnu službu najkasnije sa danom 07.07.2023.

Upit za pojašnjenje troškovnika, kao i samo pojašnjenja troškovnika, biti će dostavljeni (putem e-maila) svim zainteresiranim gospodarskim subjektima i objavljeni na službenoj internet stranici Općine Kistanje.

STRUČNO POVJERENSTVO

Općina Kistanje

Potkategorije