Sretan Božić i sve najbolje u Novoj 2023. godini

Ispravak poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – PEHD kante 240 (l)

Za predmet nabave: Nabava spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – PEHD kante 240 (l), pri slanju poziva za dostavu ponude (KLASA: 406-03/22-02/10; URBROJ: 2182-16-02-22-2), dana 16.12.2022. napravljena je nenamjerna pogreška budući da u troškovniku koji je sastavni dio poziva nije naznačena količina i jedinica mjere predmeta nabave.

Ovim putem objavljujemo ispravljeni troškovnik, te Vas molimo da uvažite našu ispravku.

Sve ostale odredbe iz Poziva za dostavu ponude ostaju na snazi.

Rok za dostavu ponude je zaključno sa 23.12.2022. (dostava osobno na protokol Općine Kistanje ili poslana ponuda poštom sa navedenim datumom).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Troškovnik - ISPRAVAK

Poziv za dostavu ponude za Nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – PEHD kante 240 (l)

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1, od 10.10.2018.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za Nabavu spremnika za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – PEHD kante 240 (l).

U privitku ove poruke nalaze se poziv za dostavu ponude, troškovnik za ponuditelje, te specifikacije tehničkih karakteristika.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od sedam (7) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila (zaključno sa 23.12.2022.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Troškovnik
Specifikacija

Obavijest o zamućenju izvorišta Miljacka

Obavještavaju se mještani područja Bukovice i Općine Promine, koji se opskrbljuju vodom iz izvorišta Miljacka, da je uslijed obilnih oborina došlo do blagog zamućenja vode u navedenom izvorištu zbog čega se istu preporuča prokuhati prije korištenja za piće.

O svim promjenama u vezi s mutnoćom vode u izvorištu Miljacka potrošači će biti blagovremeno obavješteni.

OBAVIJEST

Na stranicama HZZ-a izašao je javni natječaj u sklopu Projekta –„ Naša zajednica-Naša Kuća“ Udruge „Naša Kuća“ iz Đevrsaka. Natječajem se traži 18 radnica za pomoć u kući. Mjesto rada je područje općine Kistanje. Natječaj traje od 13.12.2022.g. do 22.12. 2022.g.
Radi se o projektu u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III“ (UP.02.1.1.16) koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda. Partneri projekta su Centar za socijalnu skrb Knin, Hrvatski zavod za zapošljavanje- Područni ured Šibenik, Općina Kistanje i Udruga „Žene kosovske doline“.

Sve informacije o natječaju možete pronaći na linku:
https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=128773009

OBAVIJEST: Bankomat kraj ulaznih vrata u zgradi Općine Kistanje

Bankomat (Erste banka) zbog tehničke (programske) nadogradnje neće biti u funkciji od 16.12.2022. do 19.12.2022.

OPĆINA KISTANJE DOBILA BESPOVRATNIH 5.760.000,00 HRK IZ NPOO ZA PROJEKT ''IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U KISTANJAMA''

Odlukom o financiranju (KLASA: 404-03/21-01/00073, URBROJ: 533-06-22-0357, Zagreb, 02. prosinca 2022.g.) Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je Općini Kistanje iznos od 5.760.000,00 HRK (764.483,38 EUR) za projekt ''Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Kistanjama''.

Općina Kistanje prijavila se 29. lipnja 2022.g. na Poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, prvi Poziv, NPOO.C3.1.R1-I1.01.

Opširnije...

EDUKACIJE O GOSPODARENJU OTPADOM

Općina Kistanje provodi projekt edukacije stanovništva koji će doprinijeti podizanju svijesti građana o mjerama sprječavanja nastanka otpada , odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i njegove kasnije obrade. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Javnog poziva za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022). Edukacije će održati predstavnici tvrtke ECO SOLUTIONS d.o.o. iz Zagreba.

Program edukacija u Općini Kistanje  

Naziv edukacije: "OTPAD NIJE SMEĆE NEGO VRIJEDNA SIROVINA"

Srijeda  07.12. 2022.g. -jedna edukacija

Planirana je edukcija u OSNOVNOJ ŠKOLI KISTANJE, Dr. Franje Tuđmana 80, Kistanje  – Početak edukacije je u 13 : 30 h. Edukacija je namijenjena učenicima viših razreda.
Planirano vrijeme trajanja: 45 min
- Tema edukacije- Važnost pravilnog odvajanja otpada
Prezentacija frakcija unutar MKO, te ponovnog korištenja kao mjere za sprječavanje nastanka otpada, prezentacija pravilnog odvajanja otpada.

Opširnije...

OBAVIJEST o preventivnoj deratizaciji

Obavijest možete preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu ponude za: Izvođenje radova na izgradnji vanjskogsportskog igrališta Kistanj

Sukladno čl. 10., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-01/18-03/5, URBROJ: 2182/16-02-18-1, od 10.10.2018.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za radove na Izgradnji vanjskog sportskog igrališta Kistanje.

U privitku ove poruke nalaze se poziv za dostavu ponude, te troškovnik za ponuditelje.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila (zaključno sa 02.12.2022.).

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Troškovnik (pdf)
Troškovnik (xlsx)

Potkategorije