Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća | Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

Više o pozivima možete saznati OVDJE.

Javni poziv za mjeru Krizne destilacije vina i mjeru Kriznog skladištenja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 8. srpnja 2020. godine Javni poziv na provedbu:

1. Mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima i
2. Mjere Potpora za krizno skladištenje vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Cilj mjere Destilacija vina u kriznim slučajevima je osloboditi kapacitete prijema nove berbe grožđa, proizvodnje i skladištenja vina na način da se oslobađanje vina sa zaliha u skladištima proizvođača provede kroz dodjelu potpore proizvođaču, na razini veleprodajne cijene vina, ako vino preda na destilaciju.
Opširnije...

Energetska obnova obiteljskih kuća za ranjive skupine građana

Obavještavaju se korisnici prava na Zajamčenu minimalnu naknadu s područja mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Knin o javnom pozivu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji omogućava 100% financiranje energetske obnove obiteljskih kuća koje su u vlasništvu ili suvlasništvu člana kućanstva korisnika zajamčene minimalne naknade ( ranjiva skupina građana u opasnosti od energetskog siromaštva).
Javni poziv je 25.lipnja 2020.g. objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a samo zaprimanje prijava na javni poziv počinje 01.rujna 2020.g.

Opširnije...

REKONSTRUKCIJA DIJELA DRŽAVNE CESTE D 59 KROZ KISTANJE

Hrvatske ceste d.o.o. su u suradnji sa Općinom Kistanje završile rekonstrukciju dijela državne ceste D 59 koja prolazi kroz naselje Kistanje.
Izvršeni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji oborinske odvodnje na način da je promijenjena instalacija oborinske odvodnje, cijevi, revizijska okna i slivnici, te je poboljšana niveleta ceste po cijelom uzdužnom profilu radi učinkovitije oborinske odvodnje.
Opširnije...

DVD Sveti Juraj Kistanje preuzeo višenamjensku autocisternu

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – Ravnateljstvo za robne zalihe ustupilo je DVD-u Sveti Juraj Kistanje na privremeno korištenje višenamjensku autocisternu za korištenje tijekom protupožarne sezone u 2020.g.
Višenamjenska autocisterna je preuzeta dana 24. lipnja 2020.g. ispred zgrade DVD-a u Lepoglavi od strane zapovjednika DVD-a Sveti Juraj Kistanje, Radovana Ognjenovića i zamjenika zapovjednika, Palja Zimaja.
Opširnije...

Uspostava Tima za sprječavanje nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na širem području Grada Knina

Temeljem Sporazuma o međuresornoj suradnji koji su potpisali Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo hrvatskih branitelja, Policijska postaja (PP) Knin je inicirala formiranje tima za sprečavanje nasilja i drugih ugrožavajućih ponašanja na području svoga djelovanja - Grad Knin, općine Biskupija, Ervenik, Kistanje, Kijevo i Civljane.
Opširnije...

Poziv na 4. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća

Poziv možete preuzeti OVDJE.

Poziv za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za upisanu 2019/20.g. godinu učenicima srednjih škola za uspješno školovanje

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Obrazac

POZIV za dostavu prijava za dodjelu novčane nagrade za 2019./2020.g. za redovne studente s prebivalištem na području općine Kistanje

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Obrazac

Nova mjeru u sektoru vinarstva uzrokovana pandemijom virusa COVID-19

Slijedom potrebnih prilagodbi koje su nastale zbog promjene tržišnih uvjeta, a  uslijed velikih tržišnih poremećaja uvjetovanih pojavom pandemije bolesti COVID – 19 Europska Komisija je donijela niz uredbi kojima se mijenjaju ili dopunjuju postojeće mogućnosti programiranja mjera u okviru programa potpore sektoru vina uređenih Uredbom (EU) br. 1308/2013. Ovim uredbama utvrđene su nova pravila za kontrole na terenu kako bi se odvijala daljnja primjena Nacionalnog programa te isplata završenih projekata i odobravanje novih te je otvorena mogućnost izmjene Nacionalnog programa. Ministarstvo poljoprivrede raspravilo je s predstavnicima proizvođača i ostalim zainteresiranim dionicima u provedbi ovog Programa prijedloge izmjena i dopuna Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.  

Opširnije...

Potkategorije