JAVNI POZIV za prijavu potreba sufinanciranja udruga za 2012.g.

Osnovni podaci o Programu financiranja Financiranje i sufinanciranje djelovanja udruga trebaju biti usmjereni na unaprjeđenje kvalitete življenja na području općine Kistanje.

Tko se može podnijeti prijavu za financijsku potporu?

Za financijsku potporu mogu se javiti registrirane udruge ,sportska i kulturno umjetnička društva s područja Općine Kistanje.

Koje aktivnosti mogu dobiti financijsku potporu?
Opširnije...

Obavijest

Započeli radovi na pojačanom održavanju županijske ceste kroz Kistanje, ulice Ante Starčević.Radove financiranju Županijska uprava za ceste i Općina Kistanje.

Obavijest

Započeli su radovi na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje u ukupnoj dužini od 1968 metara,na dionicami Pavići-Bjelanovići , u dužini od 488m i na dionici ŽC6053-Dobrote-Sladakovići, u dužini od 1480m.

Obavijest

Općina Kistanje i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva potpisali su Dodatak ugovora o financiranju radova na asfaltiranju ulica u Novom naselju "Kistanje 1", kojim je planirano izvesti radove u I.fazi u vrijednosti od 4.325.000,00 kuna bez PDV-a. Dana 29.kolovoza 2011.g. Općina Kistanje predala je MRRŠVG Tender dokumentaciju za Prvu fazu radova .Očekuje se da navedeno ministarstvo pokrene i provede postupak javne nabave nakon čega će izabrati izvođača radova.

Obavijest

Općina Kistanje i Županijska uprava za ceste Šibensko-kninske županije sklopili su Ugovor o pojačanom održavanju ulice Ante Starčevića u mjestu Kistanje kojim su planirani radovi na modernizaciji kolovoza i izvedbi nogostupa i zelenih površina ,vrijednosti od 1.262.743,85 kuna sa PDV-om. Ugovoreno učešće Općine Kistanje je 546.560,91 kn (nogostup i zelene površine). Početak radova očekuje se za desetak dana.

OBAVIJEST

Na Poziv za dostavu prijedloga za nominaciju potprojekta u realizaciji Projekta razvoja infrastrukture na otocima i u priobalju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Uprave za otočni i priobalni razvoj (sredstva EIB -3) ,Općina Kistanje nominirala je Drugu fazu projekta izgradnje sustava oborinske odvodnje i izgradnje prometnica unutar novog naselja "Kistanje 1" u Kistanjama. Ovom fazom radova planirana je izgradnja 2494 m oborinske odvodnje i 3.094 m prometnica i nogostupa.

Javni natječaj za održavanje javne rasvjete

U Narodnim novinama broj 82 od 15.srpnja 2011.g. Općina Kistanje objavila je javni natječaj za održavanje javne rasvjete . Rok za dostavu ponuda je 01.08.2011.g. u 12:00 sati. Primljene ponude otvaraju se 01.08.2011.g. u 12:00 sati u općinskoj vijećenici Općine Kistanje. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, Ulica dr. Franje Tuđmana 101,22 305 Kistanje, radnim danom od 8 do 14 sati, u vrijeme trajanja javnog natječaja.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti i sa web stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr
Ponude natjecatelja poslane internetom nisu prihvatljive i naručitelj ih ne smatra uredno poslanim niti dostavljenim.
Ponude moraju biti dostavljene kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje naručitelja-poštom!


Dokumenti za preuzimanje:

1. CIJENIK-TROŠKOVNIK za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje
2. Dokumentacija za nadmetanje za provedbu javnog natječaja za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Općine Kistanje
3. IZJAVA o davanju jamstva za izvršenje ugovorenih obveza
4. IZJAVA o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
5. IZJAVA PONUDITELJA da ima uspostavljenu organizaciju kojom jamči uspješno obavljanje poslova iz predmeta javnog natječaja
6. IZJAVA ponuditelja da će zamijeniti o svom trošku neodgovarajući ugrađeni proizvod
7. JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje
8. POPIS OPREME , VOZILA I STROJEVA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz javnog natječaja-ponude
9. STRUKTURA ZAPOSLENIKA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz ponude-predmeta javnog natječaja
10. Popis uredno izvedenih radova ponuditelja u posljednje tri godine
11. UGOVOR o redovnom i interventnom održavanju javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

U elektroničkon oglasniku javne nabave objavljen je 8.srpnja 2011.g. poziv na nadmetanje Općine Kistanje za izvođenje radova na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje u ukupnoj dužini od 1968 metara, a izvodit će se na dionici Pavići-Bjelanovići (488m) i dionici Ž6053-Dobrote-Sladakovići (1480m). Rok za preuzimanje dokumentacije: 27.07.2011. do 12:00 sati.

Rok za dostavu ponuda: 02.08.2011. u 12:00 sati.

Ponuda mora vrijediti 60 dana od dana dostave.

Mjesto otvaranja ponuda: Općina Kistanje, ulica dr.Franje Tuđmana 101, 22305 Kistanje

Otvaranju ponuda smiju biti prisutni ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Na web stranici Općine Kistanje mogu se preuzeti svi obrasci vezano za ovu nabavu, i to:

1.Dokumentacija za nadmetanje- upute
2.Obrazac- Opći podaci o ponuditelju
3.Obrazac- Ponude-1
4.Obrazac-Troškovnik-2
5.Obrazac-Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje-3
6.Obrazac-Izjava o nekažnjavanju
7.Obrazac-Izjava ponuditelja da ima uspostavljenu organizaciju kojom jamči uspješno obavljanje poslova predmeta nabave
8.Obrazac-Popis opreme, vozila i strojeva
9.Obrazac-Popis izvedenih radova u posljednje tri godine
10.Obrazac-Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude

Telefaks: (022)763053 ili putem e-maila na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Radi obilaska terena odnosno dionica seoskih nerazvrstanih cesta koje se planiraju sanirati i modernizirati, potrebno je dan ranije nazvati Općinu Kistanje radi osiguranja osobe sa kojom će se ceste obići radi upoznavanja sa istima te dobile potrebne informacije i pojašnjenja .

Obavijest o javnom natječaju

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju za natječaj:

1.JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje - DOWNLOAD

2. OBAVIJEST kandidatima javnog natječaja za savjetnika/savjetnicu za pripremu, analizu i izvršavanje proračuna u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje - DOWNLOAD

Obavijest

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KISTANJE
Knin, 25. svibnja 2011. godine Na temelju članka 18. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave („Narodne novine" br.44/05-pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje, donosi
O B A V I J E S T

I. Prijedlozi lista za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina zaprimaju (predaju) se do 1. lipnja 2011. godine do 24:00 sata.

II. Nadležno izborno povjerenstvo ima dežurstvo u zgradi Općine Kistanje svakog dana od 12:00 do 20:00 sati, a 1. lipnja 2011. do 24:00 sati.

III. U slučaju potrebe predaja liste ili neke informacije u svezi izbora, izvan određenog dežurstva, zainteresirani se mogu javiti svakog radnog dana u gradsku upravu grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, Tatjani Martinović, predsjednici Povjerenstva.

PREDSJEDNIK          
Tatjana Martinović, v.r.

Potkategorije