OBAVIJEST

Predsjednik  Općinskog vijeća Općine Kistanje,  temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje  («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) , sazvao je  26.sjednicu Općinskog vijeća Općine Kistanje  za 14.kolovoz 2012.g.Sjednica će se održati  s početkom u 11:00 sati  u  općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Prije prelaska na dnevni red  održat će se aktualni sat i usvajanje zapisnika sa  prethodne , 25.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje održane  od 15.svibnja  2011.g.

Za sjednicu je predložen  slijedeći

DNEVNI RED:
Opširnije...

Projekt "Kamp odmorište Kistanje"

Općina Kistanje uredno je prijavila Ministarstvu turizma svoj projekt "Kamp odmorište Kistanje" namijenjen uslužno turističkoj djelatnosti, očekujući financijsku pomoć za njegovu izgradnju. Projekt je u funkciji razvoja gospodarstva-turizma na području Općine Kistanje, a navedeni projekt sufinancirala bi i Općina Kistanje.

Obavijest

Nakon uspješno pripremljenih i kandidiranih projekata, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije prihvatilo je sufinancirati slijedeće projekte Općine Kistanje:
1. Pojačano održavanje (sanacija i modernizacija) seoske nerazvrstane ceste L.C.-Vukići-Trtice (Referentni broj PRPP652) i
2. Pojačano održavanje nerazvrstane ceste L.C.-Masnikose (Referentni broj PRPP663)

Projekt "Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora, Kistanje"

Općina Kistanje je 01.08.2012.g. uredno prijavila Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije,putem Regionalne razvojne agencije Šibensko-kninske županije, svoj projekt "Izrada investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju Ruralnog poduzetničkog centra-inkubatora ,Kistanje" očekujući da će ga ministarstvo prihvatiti i sufinancirati. Projekt je u funkciji gospodarskog razvoja Općine Kistanje.

Obavijest

U Oglasu o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova došlo je do pisane pogreške u točki 2. ,te se ona mijenja i glasi: "2. Broj radnika koji se prima: četiri (4) M/Ž "

OGLAS o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme

Na temelju članka 19. i sa člankom 29.st.3.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine"broj 86/08 i 61/11), a u vezi Zaključka načelnika Općine Kistanje o provedbi programa javnih radova na području općine Kistanje u 2012.g., od 23.srpnja 2012.g., pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje objavljuje

OGLAS
o zasnivanju radnog odnosa na određeno vrijeme radi provedbe javnih radova
Opširnije...

Raspored, početak i završetak radnog vremena

Obzirom na upite trgovaca, ugostitelja i građana o radnom vremenu prodavaonica i drugog oblika trgovine na malo (posebno nedjeljom i blagdanima) i te ugostiteljskih objekata, Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje daje slijedeću

OBAVIJEST
1.Radno vrijeme prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo samostalno određuje
trgovac.

Vidi: Članak 57. stavak 1. Zakona o trgovini („Narodne novine" ,br.87/08,96/08,
116/08,76/09 i 114/11) koji glasi:
Opširnije...

OPĆINA CIVLJANE: NATJEČAJ ZA PRIJEM U SLUŽBU POMOĆNOG RADNIKA ZA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, NAMJEŠTENIK

OPIS POSLOVA

Opis poslova o radnom mjestu:
- obavlja poslove održavanja i čišćenja javnih zelenih površina,
- obavlja poslove košenja trave i druge komunalne poslove,
- obavlja poslove sitnog popravka u prostorijama općine i prostorijama vlasništva općine,
- vodi brigu oko opreme za održavanje,
Opširnije...

Dovršetak kanalizacije za Novo naselje "Kistanje 1"

Izrađena tehnička dokumentacija za dovršetak kanalizacije u Novom naselju "Kistanje 1"- prva i druga faza . Dobivene su sve suglasnosti za izdavanje lokacijske dozvole, koja bi trebala biti izdana do 07.srpnja 2012.g.

Kamp odmorište Kistanje

Općina Kistanje izradila je i dostavila je Ministarstvu turizma potrebnu dokumentaciju za dodjelu sredstava državne potpore za izgradnju Kamp odmorišta Kistanje , temeljem Javnog poziva koji je navedeno ministarstvo objavilo na svojim internetskim stranicama u sklopu financijske pomoći namijenjene Programu poticanja razvoja turizma na turistički nerazvijenim područjima.

Projekt je vrijedan 713.569,37 kuna, od čega se od Ministarstva turizma očekuje novčana potpora u iznosu od 150.000,00 kuna.
Za realizaciju ovog projekta , Općina Kistanje stavlja na raspolaganju svoje nekretnine (zemljište+ poslovnu zgradu), kao i financiranje dijela radova iz oblasti komunalne infrastrukture.

Realizacija projekta je od izuzetnog značaja za razvoj turizma na području općine Kistanje , obzirom da kamp odmorišta gotovo i nema na širem području Dalmacije, kao i to da se na području općine Kistanje nalazi dio NP "Krka", Rimski vojni logor Burnum, Manojlovački slapovi, Manastir "Krka" ,i dr.

Potkategorije