Javni natječaj za održavanje javne rasvjete

U Narodnim novinama broj 82 od 15.srpnja 2011.g. Općina Kistanje objavila je javni natječaj za održavanje javne rasvjete . Rok za dostavu ponuda je 01.08.2011.g. u 12:00 sati. Primljene ponude otvaraju se 01.08.2011.g. u 12:00 sati u općinskoj vijećenici Općine Kistanje. Natječajnu dokumentaciju zainteresirani ponuditelji mogu preuzeti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, Ulica dr. Franje Tuđmana 101,22 305 Kistanje, radnim danom od 8 do 14 sati, u vrijeme trajanja javnog natječaja.

Natječajna dokumentacija može se preuzeti i sa web stranice Općine Kistanje www.kistanje.hr
Ponude natjecatelja poslane internetom nisu prihvatljive i naručitelj ih ne smatra uredno poslanim niti dostavljenim.
Ponude moraju biti dostavljene kako je navedeno u dokumentaciji za nadmetanje naručitelja-poštom!


Dokumenti za preuzimanje:

1. CIJENIK-TROŠKOVNIK za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje
2. Dokumentacija za nadmetanje za provedbu javnog natječaja za redovno i interventno održavanje javne rasvjete na području Općine Kistanje
3. IZJAVA o davanju jamstva za izvršenje ugovorenih obveza
4. IZJAVA o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje
5. IZJAVA PONUDITELJA da ima uspostavljenu organizaciju kojom jamči uspješno obavljanje poslova iz predmeta javnog natječaja
6. IZJAVA ponuditelja da će zamijeniti o svom trošku neodgovarajući ugrađeni proizvod
7. JAVNI NATJEČAJ za obavljanje komunalnih poslova redovnog i interventnog održavanja javne rasvjete na području Općine Kistanje
8. POPIS OPREME , VOZILA I STROJEVA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz javnog natječaja-ponude
9. STRUKTURA ZAPOSLENIKA koje će ponuditelj angažirati na poslovima iz ponude-predmeta javnog natječaja
10. Popis uredno izvedenih radova ponuditelja u posljednje tri godine
11. UGOVOR o redovnom i interventnom održavanju javne rasvjete na cijelom području općine Kistanje

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta

U elektroničkon oglasniku javne nabave objavljen je 8.srpnja 2011.g. poziv na nadmetanje Općine Kistanje za izvođenje radova na pojačanom održavanju (sanaciji i modernizaciji) seoskih nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje u ukupnoj dužini od 1968 metara, a izvodit će se na dionici Pavići-Bjelanovići (488m) i dionici Ž6053-Dobrote-Sladakovići (1480m). Rok za preuzimanje dokumentacije: 27.07.2011. do 12:00 sati.

Rok za dostavu ponuda: 02.08.2011. u 12:00 sati.

Ponuda mora vrijediti 60 dana od dana dostave.

Mjesto otvaranja ponuda: Općina Kistanje, ulica dr.Franje Tuđmana 101, 22305 Kistanje

Otvaranju ponuda smiju biti prisutni ovlašteni predstavnici ponuditelja.

Na web stranici Općine Kistanje mogu se preuzeti svi obrasci vezano za ovu nabavu, i to:

1.Dokumentacija za nadmetanje- upute
2.Obrazac- Opći podaci o ponuditelju
3.Obrazac- Ponude-1
4.Obrazac-Troškovnik-2
5.Obrazac-Izjava o prihvaćanju uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje-3
6.Obrazac-Izjava o nekažnjavanju
7.Obrazac-Izjava ponuditelja da ima uspostavljenu organizaciju kojom jamči uspješno obavljanje poslova predmeta nabave
8.Obrazac-Popis opreme, vozila i strojeva
9.Obrazac-Popis izvedenih radova u posljednje tri godine
10.Obrazac-Popis svih sastavnih dijelova i/ili priloga ponude

Telefaks: (022)763053 ili putem e-maila na : Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Radi obilaska terena odnosno dionica seoskih nerazvrstanih cesta koje se planiraju sanirati i modernizirati, potrebno je dan ranije nazvati Općinu Kistanje radi osiguranja osobe sa kojom će se ceste obići radi upoznavanja sa istima te dobile potrebne informacije i pojašnjenja .

Obavijest o javnom natječaju

U nastavku možete preuzeti dokumentaciju za natječaj:

1.JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje - DOWNLOAD

2. OBAVIJEST kandidatima javnog natječaja za savjetnika/savjetnicu za pripremu, analizu i izvršavanje proračuna u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje - DOWNLOAD

Obavijest

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE KISTANJE
Knin, 25. svibnja 2011. godine Na temelju članka 18. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave („Narodne novine" br.44/05-pročišćeni tekst i 109/07), Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje, donosi
O B A V I J E S T

I. Prijedlozi lista za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina zaprimaju (predaju) se do 1. lipnja 2011. godine do 24:00 sata.

II. Nadležno izborno povjerenstvo ima dežurstvo u zgradi Općine Kistanje svakog dana od 12:00 do 20:00 sati, a 1. lipnja 2011. do 24:00 sati.

III. U slučaju potrebe predaja liste ili neke informacije u svezi izbora, izvan određenog dežurstva, zainteresirani se mogu javiti svakog radnog dana u gradsku upravu grada Knina, ul. dr. Franje Tuđmana br. 2, Tatjani Martinović, predsjednici Povjerenstva.

PREDSJEDNIK          
Tatjana Martinović, v.r.

Primjena mjera EU na sustav javne rasvjete Općine Kistanje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je donio odluku kojom je prihvaćen projekt Općine Kistanje "Primjena mjera EU na sustav javne rasvjete Općine Kistanje", kojom odlukom je određeno da će Fond navedeni projekt sufinancirati sa iznosom od 1.260.000,00 kuna.

Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama

Ministarstvo obitelji,branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Općina Kistanje potpisali su i ove godine Ugovor o financiranju programa "Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama" koji će se provoditi do konca 2011.g. na području općina Kistanje i Promina. Na provedbi programa radit će sedmoro izvršitelja a biti će obuhvaćeno ukupno 100 korisnika,po 50 korisnika u svakoj od navedenih općina.

Obavijest

Općina Kistanje u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje započela je 28.veljače 2011.g. provedbu Programa javnog rada u 2011.g. u trajanju od šest mjeseci.Radi provedbe programa u radni odnos na određeno vrijeme primljena su šestorica radnika. Programom je planirano održavanje i čišćenje javnih površina u svim naseljima na području Općine Kistanje.

ODLUKA o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Kistanje

Na temelju članka 75. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 8/09) i članka 2. Odluke o pravilima za izbor članova vijeća mjesnih odbora Općine Kistanje („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije",broj 14/02. i 15/02) Općinsko vijeće Općine Kistanje na 15.sjednici, od 02. ožujka 2011.godine, donosi ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Kistanje
Opširnije...

Potkategorije