DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE USLUGA IZRADE PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RURALNI PODUZETNIČKI CENTAR –INKUBATOR-„KRKA“ U KISTANJAMA

Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Općina Kistanje objavila je 29.01.2013.g. na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici www.hzz.hr Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas o prijemu pet (5) djelatnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do šest (6) mjeseci radi provedbe projekta "Pomoć u kući starijim i nemoćnim osobama na području općine Kistanje" , za slijedeća radna mjesta:

1.Koordinator/koordinatorica..........traži se 1 radnik
2.Kućni majstor.............. .traži se 1 radnik
3.Gerontodomaćica/domaćica.........traži se 3 radnika

Projekt se provodi u okviru programa Javnih radova koji program je aktivna mjera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nezaposlenih osoba.
Kandidati moraju ispunjavati uvjete Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za provedbu programa javnih radova kojima se plaća radnika osigurava u 100% iznosu na teret HZZ-a.

Prijave na oglas podnose se zaključno sa 05.02.2013.g.
Prijave na oglas podnose se na adresu:

Općina Kistanje
Jedinstveni upravni odjel
Povjerenstvo za provedbu oglasa
Trg sv.Nikole 5
22305 Kistanje

Napomena:
1.Detaljnije informacije i obavijesti o uvjetima i drugo nalaze se u Oglasu koji se nalazi u privitku ove obavijesti.
2.Za potpunije informacije obratiti se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i Općini Kistanje.
3.Točno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme utvrdit će se naknadno , sukladno odluci HZZ-a.

Obavijest

Općina Kistanje objavila je 24.01.2013.g. na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ,Ispostava Knin Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje , sa rokom prijave do 01.02.2013.g.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Komunalno poduzeće "Kistanje" d.o.o. Kistanje objavilo je 23.01.2013.godine na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje,Ispostava Knin Javni poziv za prijem osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Komunalnom poduzeću "Kistanje" d.o.o. Kistanje, sa rokom prijave do 30.01.2013.g.

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.

Obavijest

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Općina Kistanje zaključili su Dodatak Ugovora o financiranju potprojekta "Asfaltiranje ulica u Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama, kojim su osigurana sredstva za dovršetak I.faze radova na izgradnji oborinske odvodnje i asfaltiranju ulica u Novom naselju "Kistanje 1" u Kistanjama.

Potpisan ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju Poduzetničkog centra "Krka“, Kistanje

U Javnoj ustanovi Regionalna razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Općina Kistanje i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali Ugovor o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za Projekt : „Izgradnja ruralnog Poduzetničkog centra-inkubatora „Krka" Kistanje,referentni broj :P2-PLP-2012-16-1. Izradu projektne dokumentacije Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije sufinancirat će sa 85% od ukupne vrijednosti Projekta.

Cilj projekta je izraditi investiciono -tehničku dokumentaciju za izgradnju ruralnog Poduzetničkog centra-inkubatora,u blizini postojećeg stočnog sajma u Kistanjama , na zemljištu u vlasništvu Općine Kistanje.

Obavijest

Obavještavaju se redovni studenti s mjestom prebivališta na području Općine Kistanje da do 24.12.2012.g. dostave Općini Kistanje dokumente radi godišnje pomoći za 2012.g., i to:

-Zamolbu,
-Potvrdu sa odgovarajućeg Sveučilišta ili Veleučilišta na kojem student redovito studira, kojom se dokazuje da je redovit student i upisanu godinu studija ,
-presliku osobne iskaznice i
-presliku žiro računa

Pravo na godišnju pomoć imaju i učenici srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kistanje , koji redovnu nastavu ne pohađaju u Gradu Kninu,već u drugim gradovima Republike Hrvatske, jer je za učenike srednjih škola koji nastavu pohađaju u Kninu osiguran besplatan prijevoz.

Odluka o trećim izmjenama i dopunama plana nabave Općine Kistanje za 2012.

Cjelokupnu odluku možete preuzeti OVDJE.

28. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09 i 15/10) ,

SAZIVA
28. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

28. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 03.prosinca 2012.godine s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje.
Opširnije...

ODLUKA o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje

Na temelju članka 46. Zakona o radu ("Narodne novine", broj 149/09), članka 46. Statuta Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09 i 1511O) i članka 13.Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 12110 i 4111), načelnik Općine Kistanje.donosi

ODLUKU
o dnevnom rasporedu radnog vremena službenika i namještenika
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje
Opširnije...

Potkategorije