Izvođenje radova na izgradnji Ruralnog poduzetničkog inkubatora ''Krka'' Kistanje

Općina Kistanje je nakon provedenog javnog natječaja dana 01. lipnja 2018.g .sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji Ruralnog poduzetničkog centra – inkubatora ''Krka'' Kistanje sa tvrtkom Graditelj svratišta d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ugovorenih radova je 9.161.067,99 kuna bez PDV-a. Izvođač radova je uveden u posao dana 11. lipnja 2018.g, a rok za dovršetak ugovorenih radova je 12 mjeseci od dana uvođenja u posao.
Opširnije...

Izvođenje radova na izgradnji ogradnih zidova na groblju sv. Petra i Pavla u Biovičinom Selu – Općina Kistanje

Općina Kistanje sklopila je Ugovor o izvođenju radova na izgradnji ogradnih zidova na groblju sv. Petra i Pavla u Biovičinom Selu sa tvrtkom IGANA d.o.o. iz Knina. Radovi su započeli 08. lipnja 2018.g, a rok za dovršetak je 45 kalendarskih dana od obostranog potpisa Ugovora. Radovi napreduju željenom dinamikom, te ukoliko vremenske prilike dozvole biti će završeni u ugovorenom roku.
Opširnije...

Javni poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području Općine Kistanje u 2018. Godini

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Javni poziv
Obrazac

7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.svibnja 2018.g. s početkom u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 06.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje .
-Verifikacija zapisnika sa 1.izvanredne sjednice vijeća od
Za sjednicu predlažem :
Opširnije...

OBAVIJEST

U Pozivu na testiranje radi prethodne provjere znanja i sposobnosti ,objavljenog na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr 20.04.2018.g., povodom raspisanog javnog natečaja u „Narodnim novinama“ br.31/2018. Od 04.04.2018.g. i na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje, na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti (testiranje ) za radno mjesto 3. VOZAČ-DOMAR briše se pozvani kandidat na testiranje pod rednim brojem 4. Ivan Karamatić .
Opširnije...

POZIV NA TESTIRANJE

vezan uz raspisani javni natječaj u "Narodnim novinama" br 31/2018 od 04.04.2018. i na web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr za prijam u službu u Jednistvenom upravnom odjelu Općine Kistanje

Poziv možete preuzeti OVDJE.

Javni natječaji za prijem u Općinu Kistanje

U Narodnim novinama br.31/2018 od 04.04.2018.g.objavljeni su natječaji za:

1. Zamjenika pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje, 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
a. Natječaj
b. Upute

2. Višeg stručnog suradnika za razvojne projekte-1 izvršitelj/ica , na neodređeno vrijeme
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
a. Natječaj
b. Upute

3. Vozača-domara-1 izvršitelj/ica , na neodređeno vrijeme
DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
a. Natječaj
b. Upute

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave u Narodnim novinama.

OPĆINE KISTANJE I UDRUGA ČAROBNI SVIJET IZ KNINA U NOVOJ ČAROLIJI

Dana 22. ožujka 2018. godine službeno je otvorena igraonica u općini Kistanje koja je plod suradnje Općine Kistanje i udruge "Čarobni svijet" iz Knina. Na otvorenju se okupilo četrdesetak roditelja i njihove djece za koju su pripremljene raznovrsne aktivnosti.
Opširnije...

Potkategorije