OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Pozivaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu a koji još nisu podnijeli zahtjev za podmirenje troškova ogrjeva da se jave u Općinu Kistanje do 30.11.2014. g.kako bi ostvarili pravo na naknadu troškova ogrjeva.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
Opširnije...

Obavijest

Sukladno članku 19.Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi („Narodne novine" broj 86/08 i 61/11), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kistanje raspisao je natječaj za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme od 12 mjeseci u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje i to:

-1.vježbenik – jedan izvršitelj radi osposobljavanja za obavljanje poslova komunalnog redara

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama „ broj 121 od 15.listopada 2014.g.
Rok za podnošenje prijava je do 27.listopada 2014.g.
Opširnije...

Obavijest

U " Narodnim novinama" broj 121 od 15.10.2014.g. Općina Kistanje objavila je javni natječaj za prijem u službu jednog vježbenika na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana radi osposobljavanja za komunalnog redara. Prijave na natječaj dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja na adresu : Općina Kistanje, Jedinstveni upravni odjel ,Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje s naznakom " Za natječaj za prijam vježbenika u Jedinstveni upravni odjel Općine Kistanje".

Natječaj možete preuzeti OVDJE.

Općina Kistanje 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 17.10.2014.g. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje..
Opširnije...

Odluka o stavljanju na javni uvid izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom Općine Kistanje za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Odluku možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Obavještavaju se korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl. 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu da se produžuje rok za prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na naknadu troškova ogrjeva u Općini Kistanje do 31.10.2014.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva
(obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu
(preslika)
Opširnije...

Dokumentacija za nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom

Općina Kistanje, Trg sv.Nikole 5, 22 305 Kistanje, OIB: 41783102203 dana 22.09.2014.g. poslala je na objavu u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama poziv na nadmetanje za provedbu otvorenog postupka javne nabave s namjerom sklapanja okvirnog sporazuma za opskrbu električnom energijom s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom.

Poziv na nadmetanje s pripadajućom dokumentacijom i troškovnikom objavljen je dana 23.09.2014.g., broj objave 2014/S 002-0044434.
Opširnije...

OBAVIJEST KORISNICIMA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB KOJI SE GRIJU NA DRVA

Pozivaju se svi korisnici pomoći Centra za socijalnu skrb koji sukladno čl. 28. i čl 43. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) primaju zajamčenu minimalnu naknadu da se jave u Općinu Kistanje do 30.09.2014. kako bi ostvarili pravo na naknadu troškova ogrjeva.

Potrebna dokumentacija:
1. Zamolba za podmirenje troškova ogrjeva (obrazac u Općini Kistanje i na internetskoj stranici www.kistanje.hr)
2. Rješenje Centra za socijalnu skrb da korisnik prima zajamčenu minimalnu naknadu (preslika)
3. Osobna iskaznica (preslika)
Opširnije...

8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 26.08.2014.. s početkom u 12,00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.
Opširnije...

Potkategorije