JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA

Pozivaju se vlasnici odnosno korisnici građevina na području općine Kistanje u kojima se nalazi azbest da Općini Kistanje do 24.07.2017. godine, dostave podatke o lokacijama, količinama, vrsti i statusu materijala na kojima se nalazi azbest (sukladno članku 30. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.).
Prema članku 18. stavku 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, broj 69/16.), vlasnik odnosno korisnik građevine u kojoj se nalazi azbest,dužan je, radi planiranja sustava gospodarenja građevnim otpadom koji sadrži azbest, na poziv jedinice lokalne samouprave, u roku određenom tim pozivom, dostaviti podatke o lokaciji građevine, procjeni količine, vrste i statusu materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Vlasnici, odnosno korisnici građevina na kojima se nalazi azbest, podatke o lokacijama mogu dostaviti osobno, pismeno na adresu: Pisarnica, Općina Kistanje,Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje ili dostavom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili dostavom na faks: 022 763 053

Ispunjavanjem obrasca na poleđini izvršavate obvezu dostave podataka i pridonosite očuvanju zaštite okoliša i očuvanju zdravlja svih građana naše općine.

OPĆINA KISTANJE
Općinski načelnik

Goran Reljić


DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE: Poziv i obrazac

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Kistanje

Rješenje možete preuzeti OVDJE.

OBAVIJEST

U utorak, dana 02.svibnja 2017.g. , s početkom u 10:00 sati, Povjerenstvo za provedbu postupka odabira kandidata koji su podnijeli prijave po javnom pozivu Općine Kistanje za zapošljavanje na javnom radu putem provedbe programa „Uređenje okoliša i ograda suhozida uz javno prometne površine, pješačke staze, zelene površine, i groblja“, održat će intervju (razgovor) sa slijedećim kandidatima koji su podnijeli uredne prijave na javni poziv, i to:

1. Dragan Stupar, Štrbci-Čučevo 8, Čučevo
2. Toma Palić, M.Mazareka 3, Kistanje
3. Dalibor Vujasinović, Vujasinovići 23, Ivoševci
4. Milorad Kutlača, Kutlače 16, Čučevo
5. Dragan Karanović, F. Tuđmana 93, Kistanje
6. Predrag Ćakić, Ćakići 9, Đevrske
7. Petar Letunica, Đevrske 3, Đevrske
8. Denis Mijalica, Varivode 51, Varivode
9. Zvonko Medoš, Biovičino selo 3, Biovičino selo
10. Zoran Grulović, Grulovići 3, Kistanje
11. Marko Bjelanović, Nožice 32, Đevrske
12. Smiljan Lukić, A.Glasnovića 7, Kistanje
13. Milan Gnjidić, Krnjeuve 69, Krnjeuve
14. Milan Bunčić, Rudele 3, Ivoševci
15. Šime Tomkić, Dubrovačka 3, Kistanje
16. Radovan Đomlija, F.Tuđmana 55, Kistanje
17. Stevo Korolija, Korolije 14, Ivoševci
Intervju će se održati u prostorijama Općine Kistanje na adresi Trg.sv.Nikole 5, 22305 Kistanje.
Kandidati su dužni sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu.

Općina Kistanje
Povjerenstvo za provedbu postupka odabira kandidata

OBAVIJEST

Obavještavamo Vas da će Općinsko izborno povjerenstvo Općine Kistanje imati dežurstva u zgradi Općini Kistanje, na adresi Trg.sv.Nikole 5, a radi predaje kandidatura i kandidacijskih lista za lokalne izbore, ovjere očitovanja o prihvaćanju kandidature i ostalih informacija, kako slijedi:
- 21., 24., 25., 26., 27., i 28. travnja i 02. svibnja 2017.g. od 8.00 do 16:00 sati
- 22., 23., 29. i 30. travnja i 01.svibnja 2017.g. od 10:00 do 14:00 sati
- 03.svibnja 2017.g. od 8:00 do 20:00 sati
- 04.svibnja 2017.g. od 8:00 do 24:00 sata.
Za sve informacije možete nas dobiti i telefonski:
Dejan Jurković 092/271-6636
Sandra Ardalić 091/476-3057
Kristina Jurić –Arambašić 095/520-9069
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KISTANJE
Dejan Jurković

SRETAN I BLAGOSLOVLJEN USKRS! HRISTOS VOSKRESE!

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM OSOBAMA ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE NA ODREĐENO VRIJEME U JAVNOM RADU

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. , 144/12.  i 19/13) u svezi s Nacionalnim planom za poticanje zapošljavanja koji se provodi preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, načelnik Općine Kistanje  objavljuje

Javni poziv
 za prijavu kandidata za Program zapošljavanja u javnom radu na području
općine Kistanje u 2017. godini

Općina Kistanje  je inicijator javnih radova za zapošljavanje teže zapošljivih nezaposlenih osoba s područja općine Kistanje  u 2017. godini na sljedećim poslovima:

Opširnije...

OBAVIJEST I JAVNI POZIV POREZNIM OBVEZNICIMA - POREZ NA NEKRETNINE

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o lokalnim porezima ("Narodne novine", broj 115/2016), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2017. godine propisano je da su jedinice lokalne samouprave (dakle i OpćinA Kistanje ), dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine. Odredbe Zakona o lokalnim porezima koje se odnose na porez na nekretnine stupaju na snagu 01. siječnja 2018. godine.

Obavještavaju se porezni obveznici:

- da je predmet oporezivanja nekretnina,

- da je porezni obveznik svaka osoba koja nekretninu samostalno posjeduje (u smislu Zakona to
je vlasnik nekretnine), ali i nesamostalni posjednik ako je porezna obveza pravnim poslom
prenesena na nesamostalnog posjednika, ako se koristi nekretnina u vlasništvu općine, grada ili
županije ili Republike Hrvatske, ako nema valjani pravni temelj posjedovanja nekretnine ili je
vlasnik nepoznat,

Opširnije...

OBAVIJEST o načinu ostvarivanja prava glasovanja i kandidiranja državljana drugih država članica Europske unije na izborima za članove predstavničkih tijela Šibensko-kninske županije koji će se održati 21.svibnja 2017. godine

Obavijest možete preuzeti OVDJE.