ODLUKA o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Općine Kistanje

Strana 90 - Broj 12 SLUŽBENI VJESNIK ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE Ponedjeljak, 26. listopada 2009.

Na temelju članka 32.Statuta Općine Kistanje «Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» , broj /09), Općinsko vijeće Općine Kistanje, na 3. sjednici, d 31. kolovoza 2009. godine, donosi
Opširnije...

Potkategorije