POZIV 9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

Predsjednik  Općinskog vijeća općine Kistanje  temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje  («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. ,  4/13 i 2/18) ,  

SAZIVA
9. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

9. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se  04.prosinca  2018.g. s početkom u 09:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 02.izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje .
-Verifikacija zapisnika sa 08.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje

                                                                   DNEVNI RED

1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije o prestanku mandata vijećniku Pašku Ivanoviću zbog podnesene ostavke
2. Proračun Općine Kistanje za 2019. sa projekcijama proračuna za 2020. i 2021.godinu
3. Odluka o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu
4. Plan razvojnih programa Općine  Kistanje za 2018.g.sa projekcijom za 2020.g. i 2021.g.
5.Program  održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
6.Program javnih potreba  u  sportu Općine Kistanje  u 2019.godinu
7. Program  javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2019.godinu
8. Program  gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture  za 2019.godinu
9. Program  javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje  za 2019. godinu
10.Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj  2019.g.
11. Odluka o provedbi  aktivnosti pod nazivom „Radionice za djecu“  u Općine Kistanje  za 2019. godinu
12. Program  javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2019. Godinu
13. Program  socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2018.godinu
14. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade
15.Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kistanje za 2017.g.

                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

1. Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti :
-K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, direktoru
-Predsjedniku VSNM Općine Kistanje
-DVD «Sveti Juraj» Kistanje,zapovjedniku

U privitku:
-Zapisnik sa 8.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje
- Zapisnik sa 02.izvanredne sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje
-Prijedlozi  dokumenata po točkama dnevnog  reda.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
01 ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za 2019. godinu
02 ODLUKA o vrijednosti boda komunalne naknade
03 PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA Općine Kistanje za 2019.godinu sa projekcijom za 2020. i 2021.godinu
04 PRIJEDLOG-ODLUKA o provedbe aktivnosti pod nazivom „Radionice za djecu“ u Općine Kistanje za 2019. godinu
05 PRIJEDLOG-ODLUKA o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-srpanj 2019.g.
06 PRIJEDLOG-PROGRAMA javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja Općine Kistanje za 2019. godinu
07 PRIJEDLOG-PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.godinu
08 PRIJEDLOG-PROGRAMA javnih potreba u oblasti kulture u Općini Kistanje za 2019.godinu
09 PRIJEDLOG-PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2019.godinu
10 PRIJEDLOG-PROGRAMA Održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.
11 PRIJEDLOG-PROGRAMA socijalnih i drugih potreba građana na području Općine Kistanje za 2018.godinu
12 PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za 2019. godinu
13 PRORAČUN OPĆINE KISTANJE ZA 2019. SA PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021.GODINU
14 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Kistanje za 2017.g.