8. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik  Općinskog vijeća općine Kistanje  temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje  («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. ,  4/13 i 2/18) ,

SAZIVA
8. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

8. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se  29.kolovoza  2018.g. s početkom u 12:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 07.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje .


DNEVNI RED

1. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća Mandatne komisije povodom stavljanja u mirovanje mandata člana općinskog vijeća i početku obnašanja dužnosti zamjenice člana Općinskog vijeća Općine Kistanje
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kistanje
3. Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola u razdoblju rujan -prosinac  2018.g.(prvo polugodište školske 2018/2019)
4.Prijedlog zaključka o  usvajanju Financijskog izvještaja o poslovanju Komunalnog poduzeća „Kistanje“d.o.o.iz Kistanja u 2017.g.

                                                                                                Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

1. Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti :
-K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, direktoru
-Predsjedniku VSNM Općine Kistanje
-DVD «Sveti Juraj» Kistanje,zapovjedniku

 

U privitku:
-Zapisnik sa 7.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje
-Prijedlozi  dokumenata po točkama dnevnog  reda.