7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

Predsjednik Općinskog vijeća općine Kistanje temeljem članka 34. Statuta Općine Kistanje («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije»,broj 8/09, 15/10. i 4/13) ,

SAZIVA
7. SJEDNICU OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE KISTANJE

7. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 29.svibnja 2018.g. s početkom u 11:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Kistanje, na adresi Trg sv.Nikole 5,22305 Kistanje.

Aktualni sat:
-Verifikacija zapisnika sa 06.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje .
-Verifikacija zapisnika sa 1.izvanredne sjednice vijeća od
Za sjednicu predlažem :

DNEVNI RED

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kistanje za razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. g.
2. Godišnji obračun proračuna Općine Kistanje za 2017. Godinu
3. Odluka o raspodjeli rezultata za 2017. Godinu
4. Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju programa socijalnih potreba građana na području Općine Kistanje za 2017.g.
5.Prve izmjene i dopune proračuna općine kistanje za 2018. sa projekcijama proračuna za 2019. i 2020.godinu
6. Prve izmjene plana razvojnih programa Općine Kistanje za 2018.godinu sa projekcijom za 2019. i 2020.godinu
7.Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u području predškolskog odgoja i obrazovanja
Općine Kistanje za 2018. godinu
8.Prve izmjene i dopune programa javnih potreba u sportu Općine Kistanje u 2018.godinu
9.Program javnih potreba socijalne skrbi i drugih potreba građana u Općini Kistanje za 2018. Godinu
10. Prve i izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i komunalnih vodnih građevina u 2018.godini
11.Prve izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.godini
Predsjednik Općinskog vijeća
Marko Sladaković

1. Poziv sa dnevnim redom i materijalima dostaviti :
-K.P.Kistanje d.o.o. iz Kistanja, direktoru
-Predsjedniku VSNM Općine Kistanje
-DVD «Sveti Juraj» Kistanje,zapovjedniku

U privitku:
-Zapisnik sa 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Kistanje
-Zapisnik sa 1.izvanredne sjednice vijeća
-Prijedlozi dokumenata po točkama dnevnog reda.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA