JAVNI POZIV za prijavu potreba sufinanciranja udruga za 2012.g.

Osnovni podaci o Programu financiranja Financiranje i sufinanciranje djelovanja udruga trebaju biti usmjereni na unaprjeđenje kvalitete življenja na području općine Kistanje.

Tko se može podnijeti prijavu za financijsku potporu?

Za financijsku potporu mogu se javiti registrirane udruge ,sportska i kulturno umjetnička društva s područja Općine Kistanje.

Koje aktivnosti mogu dobiti financijsku potporu?

POTREBE U KULTURI

Općina podupire aktivnosti koje doprinose unapređenju kulturnog život stanovnika Općine Kistanje i dovode do pozitivnih i vidljivih promjena unutar lokalne zajednice:
1.Manifestacije u kulturi – djelatnost udruga u kulturi
2.Djelatnost kulturno umjetničkih društava

POTREBE U ŠPORTU

Općina podupire redovnu djelatnost udruga i klubova koje se bave športom i športskim aktivnostima u funkciji očuvanja zdravlja, promicanja športa, druženja i osobnog razvoja.

SOCIJALNE POTREBE ZAJEDNICE

Općina podupire aktivnosti koje doprinose unapređenju kvalitete življenja osoba i skupina u riziku od socijalnog isključivanja.

Očekujemo da će zainteresirane organizacije biti dobro upoznate s lokalnim potrebama te će stoga biti u stanju predložiti ideje i aktivnosti s kojima će odgovoriti na potrebe zajednice.

Poželjno je da se aktivnosti organizacija provode u suradnji s ostalim dijelovima društva kao što su lokalne vlasti, ustanove, tvrtke, mediji, zadruge, turistički uredi, škole itd.

Financijska potpora NEĆE se odobravati za:
• aktivnosti usmjerene na stjecanje dobiti.

Prijava na poziv

U okviru poziva može se prijaviti samo jedan zahtjev za financiranje ili sufinanciranje putem propisanog obrasca.
Prijava se podnosi poštom na adresu:Općina Kistanje, ulica dr.Franje Tuđmana 101,22305 Kistanje s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA JAVNE POTREBE 2011" ili u zatvorenoj koverti predajom u pisarnici Općine Kistanje ,ul.dr.F.Tuđmana 101,22305 Kistanje do 15.11.2011.g.

Prijave pristigle nakon navedenog datuma neće se razmatrati.

Uz prijavu na poziv mogu se priložiti i dodatni materijali kao što su pisma preporuke, članci iz novina koji opisuju aktivnosti udruge, brošure i drugi promotivni materijali.

Osnovni zahtjevi kod podnošenja prijave su sljedeći:
• Preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluka upravljačkog tijela o ne sastavljanju financijskog izvješća(za one koji nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća za 2010.).
• Preslika važećeg statuta
• za prijavu za financiranje i/ili sufinanciranje rada udruga prilaže se popis članova
Prijave koje ne zadovolje navedene zahtjeve bit će odbijene iz formalnih razloga! Zaprimljene prijave ne vraćamo!

Postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga

Zaprimljene zahtjeve za financiranje i/ili sufinanciranje ocjenjivat će Odbor od 3 člana. Odbor imenuje Općinsko vijeće Općine Kistanje .

Odbor za procjenu ocjenjivat će pristigle prijave prema sljedećim kriterijima:
• stupanj razumijevanja i reagiranja na potrebe lokalne zajednice
• prijašnje iskustvo i sposobnost udruge/ zajednice
• stupanj suradnje i partnerstva s drugim organizacijama/ustanovama
• odnos troškova i učinka

"Obrazac za prijavu" možete preuzeti OVDJE.