Obavijest

Temeljem članka 5.c Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine",broj 110/07, 125/08) obavještavamo da općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika ne obavljaju upravljačku djelatnost niti su vlasnici poslovnih udjela , dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluju u upravljanju odnosno u kapitalu Komunalnog poduzeća Kistanje d.o.o. niti bilo kojeg drugog gospodarskog subjekta te stoga nema gospodarskih subjekata s kojima Općina Kistanje kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u smislu članka 5.c Zakona o javnoj nabavi.