Poziv za dostavu ponude za predmet nabave: Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2023.g. – 2024.g.

Sukladno čl. 12., st.1., Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave, KLASA: 406-03/23-02/1, URBROJ: 2182-16-01-23-1, od 09.03.2023.g., Općina Kistanje upućuje Vam ovaj poziv za dostavu ponude za povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području općine Kistanje za razdoblje 2023.g. – 2024.g.

U privitku ove objave nalaze se poziv za dostavu ponude, te troškovnik za ponuditelje.

Molimo Vas da nam ponudu dostavite u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana dostave ovog poziva putem maila (zaključno sa 02.06.2023.).

DOKUMETI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Troškovnik