RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na temelju članka 53. toč. 5. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine", broj 144/12), Općinsko izborno povjerenstvo općine Kistanje donosi

R J E Š E N J E
O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA


Na području općine Kistanje određuju se biračka mjesta:
  1. Biračko mjesto broj 1. u Kistanjama, zgrada Općine Kistanje, prostorije općinske vijećnice u staroj zgradi Općine, na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Kistanjama.
  2. Biračko mjesto broj 2. u Đevrskama, Đevrske bb, prostorije Mjesnog odbora Đevrske na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Đevrskama, Krnjeuve, Gošić i Zečevo.
  3. Biračko mjesto broj 3. u Varivodama, Varivode bb, prostorije Mjesnog odbora na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Varivodama, Smrdeljima i Kaknju.
  4. Biračko mjesto broj 4. u Ivoševcima, Ivoševci bb, prostorije Mjesnog odbora Ivoševci na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Ivoševcima.
  5. Biračko mjesto broj 5. u Biovičinom selu, Biovičino selo bb, prostorije Mjesnog odbora Biovičino selo na kojem će glasovati birači s prebivalištem u Biovičinom selu, Kolašcu i Modrinu selu.
  6. Biračko mjesto broj 6. u Nuniću, Nunić bb, prostorije Mjesnog odbora Nunić na kojem će glasovati birači s prebivališem u Nuniću i Parčiću.

U Kistanjama, 03. svibnja 2013. godine.

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE KISTANJE
Frano Amižić