OPĆINA CIVLJANE: Lista kandidata za prijam višeg računovodstvenenog referenta

Na temelju članka 20. stavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine", broj 86/08 i 61/11), po raspisanom javnom natječaju za prijam višeg računovodstvenog referenta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Civljane koji je objavljen u „Narodnim novinama" broj 42. od 11. 04. 2013. godine, Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrđuje

Lista kandidata
za prijam višeg računovodstvenenog referenta


1. Na javni natječaj u roku prijavili su se slijedeći kandidati: 1. Ivana Totić
2. Pravodobne prijave podnijeli su: 1.Ivana Totić
3. Nakon što je pregledalo pristigle prijave, Povjerenstvo utvrđuje slijedeću listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja: 1. Ivana Totić
4. Na prethodnu provjeru znanja pozivaju se kandidati , i to: 1. Ivana Totić
Provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktične provjere znanja rada na računalu i intervju održat će se dana 29.04.2013. godine s početkom u 08:30 sati u općinskoj vijećnici Općine Civljane na adresi Kod doma 3, 22310 Kijevo. Kandidatkinja je dužna sa sobom imati važeću osobnu iskaznicu.

Predsjednik povjerenstva: Petar Preočanin
Član: Vesna Gutić
Član: Marica Šiško