Obavijest

29. sjednica Općinskog vijeća Općine Kistanje održat će se 06.03.2013.g. s početkom u 12:00 sati.
Predlo ženi dnevni red:

1.Odluka o komunalnom doprinosu Općine Kistanje
2.Zaključak o prihvaćanju Analize sustava zaštite i spašavanja za 2012.g.i donošenju Smjernica sustava zaštite i spašavanja za 2013.g.
3.Odluka o učlanjivanju Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije
4.Odluka o raspoređivanju financijskih sredstava za rad političkih stranaka članova Općinskog vijeća Općine Kistanje u 2013.g.
5.Izvješće načelnika Općine Kistanje za razdoblje VII-XII 2012.g.

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:

1. ODLUKA o komunalnom doprinosu

2. - ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje u 2012.god.
    - ZAKLJUČAK o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2012.g. i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kistanje za 2013.g.

3. ODLUKA o učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu u zaleđu Šibensko-kninske županije

4. ODLUKA raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova Općinskog vijeća Općine Kistanje u 2013.godini

5. IZVJEŠĆE o radu općinskog načelnika Općine Kistanje za razdoblje srpanj-prosinac 2012.