UGRADNJA OPREME U PODUZETNIČKOM INKUBATORU ''KRKA'' KISTANJE

Dana 18.05.2021.g. u prostorijama male vijećnice Općine Kistanje potpisan je Ugovor o ugradnji opreme u Poduzetnički inkubator ''Krka'' Kistanje sa tvrtkom Proklima-tim d.o.o. iz Zagreba. Vrijednost ugovora iznosi 2.364.520,00 kn (bez PDV-a), tj. 2.955.650,00 kn (sa PDV-om).
Ugovor je potpisan po završetku svih žalbenih postupaka koji su se vodili pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.


1

Oprema koja se ugrađuje u poduzetnički inkubator namijenjena je preradi voća i povrća, sukladno Tehnološkom projektu kojeg je izradila tvrtka ARTEC + KORA d.o.o. iz Rijeke.
Planirani rok završetka ugradnje i stavljanja u funkciju opreme je 60 kalendarskih dana od potpisa Ugovora.
Stručni nadzor nad ugradnjom opreme za Općinu Kistanje vrši tvrtka ROTERM d.o.o. iz Splita.

2

3