OBAVIJEST KANDIDATIMA O DANU ODRŽAVANJA PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

vezano uz objavljeni javni natječaj
u Narodnim novinama ,broj102/2012 ,od 12.09.2012.g.
i na Web stranici Općine Kistanje www.kistanje.hr

Provjera znanja i sposobnosti (testiranje) kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja za prijam u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kistanje jednog magistra prave struke ili stručnog specijalista pravne struke (diplomiranog pravnika) (m/ž) za rad na neodređeno vrijeme, za radno mjesto samostalnog upravnog referenta,

održat će se u utorak 09.listopada 2012.g. s početkom u 12:00 sati u općinskoj vijećnici Općine Kistanje,
na adresi:


Općina Kistanje
Ulica dr.Franje Tuđmana 101
22305 Kistanje

Nakon provedbe pisane provjere znanja i sposobnosti kandidata (testiranja), sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete održat će se intervju.

Osoba koja nije podnijela urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Tim osobama bit će dostavljena pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja
Predsjednik

Ivan Rude,dipl.iur.