Poziv za dostavu prijava za dodjelu novčane potpore za 2020./2021.g za redovne studente s prebivalištem na području Općine Kistanje

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Poziv
Prijava