Odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća i radnih tijela

Dokument možete preuzeti OVDJE.